PRISER OG VILKÅR for kursus og uddannelse

Undervisningssted

Al undervisning foregår på følgende adresse medmindre andet aftales:
Marielundvej 32 C 1 sal – 2730 Herlev


Tilmelding og betaling
Du kan tilmelde dig på hjemmeside eller e-mail. Du skal udfylde tilmeldingsblanketten (separat dokument) ved tilmeldingen. Når vi har modtaget din tilmelding, får du en faktura tilsendt. Din plads på holdet er først reserveret/sikret, når vi har modtaget din betaling rettidigt. Din tilmelding er bindende, da vi har reserveret en plads til dig på uddannelsen eller kursus og derfor måske må afvise andre interesserede. Du har ikke krav på refusion af allerede betalt uddannelse eller kursus, selvom du ikke kan deltage. Bliver du syg eller må af andre grunde afbryde din uddannelse eller kursus, vil allerede indbetalt uddannelses/kursus gebyr IKKE blive betalt tilbage.


Prisen for hunde massører uddannelsen er kr. 32.000,-
Prisen er 3.700,-kr. pr modul eller 32.000,-kr. ved forudbetaling.
Depositum er på 10.100,-kr. som dækker undervisningen på de sidste 3 moduler.
Ønsker du at tilmelde dig, skal du udfylde tilmeldings blanketten og sende den
til info@hundetjek.dk sammen et tilmeldings gebyr på kr. 1000,-
Depositum ca. 10.100 kr. betales senest 2 måneder før start.
Ved framelding senest 5 måneder før kursusstart tilbagebetales 500,-kr af tilmeldingsgebyret


Aflysning og ændringer
Hundetjek.dk forbeholder sig ret til at aflyse uddannelse eller kursus ved mindre end 5 tilmeldte og forbeholder sig ret til at flytte kursusstedet (max 80 km fra oprindeligt sted) indtil dagen før kursusstart. I tilfælde af at underviseren sygemeldes, vil Hundetjek.dk forsøge at finde en anden kvalificeret underviser. Hvis det ikke er muligt, vil kurset blive flyttet til en ny dato.


Hundetjek.dk kan i tilfælde af force majeure (herunder epidemier, karantæner/isolationer, skade på undervisningsstedet) flytte datoen for et kursus eller flytte kursusstedet. Hundetjek no 1 er ikke erstatningspligtig for eventuelle udgifter, der er tilført kursisten i den forbindelse.

I tilfælde af at Hundetjek.dk må aflyse uddannelsen / kursus, vil indbetalt gebyr blive betalt tilbage.

Kursistens ansvar
Deltagelse i undervisningen foregår på eget ansvar (du vil i tilfælde af uheld skulle væretdækket af din egen ulykkesforsikring). For eventuelle gæster på kurset gælder samme regel. Priser og uddannelsens indhold fremgår af undervisningsprogrammet. Det er alle kursisters eget ansvar at læse nærværende dokumentet (”Priser og vilkår”) før tilmeldingog deltagelse. Når du har tilmeldt dig uddannelsen hos os, har du samtidigt accepteret vores vilkår for tilmelding og deltagelse, som er beskrevet i nærværende dokument, og som kan findes på hjemmeside. Mister man undervisningsdage (fx pga.sygdom eller lign.) kan der tilkøbes eneundervisning til kr. 600,-/time inkl. moms.

Bliver man af en eller anden grund nødt til at hoppe fra uddannelsen, vil der være mulighed for at fortsætte på et efterfølgende hold, såfremt et sådant oprettes, og at der erplads på holdet. Pris for fortsættelse aftales individuelt ift. hvor meget man i så fald mangler i at kunne gennemføre uddannelsen. Hundemassør holdet har undervisning fredag aften, lørdag og søndag.

Eksamen
For at blive indstillet til eksamen skal man have afleveret de antal opgaver og journaler, man får besked om, og man må ikke have haft fravær på holdundervisningen. Ved fraværfx pga. sygdom eller lign. kan der tilkøbes eneundervisning for at indhente det forsømte tilkr. 600,-/time inkl. moms. Man skal derudover have vist forståelse for behandling af hunde.

Består man ikke eksamen, er det muligt at gå til reeksamen. Reeksamination af skr. eksamen koster kr. 1.500, – inkl. moms. Reeksamination af mundtlig eksamen koster kr.2.000, – inkl. moms.


Ansvar og forsikring
Hundetjek.dk er ikke ansvarlige for tab eller tyveri af effekter tilhørende kursister på vores kurser og uddannelser, uanset om undervisningen afholdes i vores egne lokaler, på hoteller eller andre faciliteter. Det er desuden kursisternes ansvar at forsikre sig mod eventuelle skader på faciliteternes ejendom og personskader.


Mad/drikke
Du skal selv medbringe frokost og drikkevarer dertil. Der vil under uddannelsen være frugt,vand, te, kaffe og lidt sødt til ganen. Nærmeste indkøbsmulighed for frokost m.m. er i Herlev.


Overnatning
Kommer du langvejs fra og har brug for overnatning, så er der diverse muligheder i nærheden.


Hunde
Under uddannelsen skal vi øve på hunde på hvert modul, og kursisterne opfodres til atmedbringe egne eller låne-hunde på uddannelsen. Har du hund, som du kan/gerne vil medbringe på uddannelsen, vil det blive aftalt fra gang til gang.
Din hund (eller evt. lånehunde) skal kunne være i et lokale tæt sammen med andre fremmede hunde og forholde sig i ro under undervisningen eller opholde sig i din bil imens.
Tæver i løbetid kan ikke medbringes. 

Vi holder ferielukket i uge 29 og 30

Fra d. 17/7 til og med d. 1/8

Der er stadig mulighed for at afgive ordre på vores hjemmeside
Ordre afsendes 1 gang ugentligt